Ydelser

 • Bogføring
 • Lønkørsel
 • Momsafregning
 • Fakturering
 • Afstemning af bogholderi
 • Debitor- og kreditorstyring 
 • Debitorrykning
 • Klargøring til revisor
 • Andre administrative opgaverDigitalisering

 • Online bogføring i hele landet
 • Opsætning af bankconnect
 • Indscanning af bilag
 • Automatisk betaling af regningerpriser

Timeprisen hos Dinbogholder.online er kr. 375 excl. moms. 

Dinbogholder.online fakturerer for den tid, der er brugt på opgaven.